رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
معاون امور عمرانی استاندار :
معاون امور عمرانی استاندار بیان داشت:یکی از سیاست های دولت اختصاص ارزش افزوده به مناطق روستایی و محروم است و که در این راستا ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی اولویت اصلی فرمانداران و...
معاون عمرانی استاندار در شورای برنامه ریزی استان:
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: تقاضاهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف می بایست متناسب با سند آمایش استان باشد تا منجر به نتایج مثبتی گردد.
معاون عمرانی استانداری قزوین:
معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: بنیاد برکت ظرفیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در طرح ساماندهی امامزاده حسین(ع) دارد که از این ظرفیت باید استفاده کرد.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
معاون امور عمرانی استاندار :
معاون امور عمرانی استاندار بیان داشت:یکی از سیاست های دولت اختصاص ارزش افزوده به مناطق روستایی و محروم است و که در این راستا ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی اولویت اصلی فرمانداران و...
معاون عمرانی استاندار در شورای برنامه ریزی استان:
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: تقاضاهای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف می بایست متناسب با سند آمایش استان باشد تا منجر به نتایج مثبتی گردد.
معاون عمرانی استانداری قزوین:
معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: بنیاد برکت ظرفیت بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در طرح ساماندهی امامزاده حسین(ع) دارد که از این ظرفیت باید استفاده کرد.
فرخزاد:
معاون امور عمرانی استاندار گفت: تسهیل سازی دستگاههای دولتی و اماکن عمومی برای جانبازان و معلولان دستور کار قرار دارد.
معاون عمرانی استاندار:
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: هم اکنون 670طرح عمرانی در استان به ارزش 12 هزار میلیارد ریال به علت کمبود اعتبار نیمه تمام مانده اند که برای تکمیل شان می توان آنها...
فرخزاد خبر داد:
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: در سالجاری 100 میلیارد تومان به بخش عمران روستایی اختصاص یافته است که به مروردر اختیار دهیاری ها قرار خواهد گرفت.
معاون نهاد ریاست جمهوری در دیدار مدیران حوزه عمرانی استانداری قزوین:
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: در اجرای طرح های اقتصادی برای روستاها که اولویت آن با بخش گردشگری و صنایع دستی است، باید سودآوری و داشتن ارزش افزوده مورد...
معاون عمرانی استانداری قزوین:
اموال دولتی ملک پدری هیچ فردی نیست که سلیقه ای با آن برخورد شود
معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: بیش از دو هزار میلیارد تومان پروژه در استان نیمه تمام است که تکمیل آن نیازمند بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است.
فرخزاد معاون استاندار:
در جابجایی شهرداران و دهیاران نباید شتاب زده عمل کرد
فرخزاد معاون استاندار قزوین اظهار کرد: عملکرد شهرداران و دهیاران تاثیر زیادی در رضایتمندی مردم دارد و در تغییر و جابجایی آنها نباید شتاب زده عمل کرد.
معاون عمرانی استانداری قزوین:
معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: توجه به تولید و اشتغال و اجرای طرح های اقتصادی می تواند به توسعه پایدار روستایی و کاهش مهاجرت منجر شود.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها