رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

نظارت قانونی بر شوراها باعث ارتقا عملکرد شوراها خواهد شد


15 دى, 1397 - 15:44 -- omrani
سرپرست دفتر امور شهری و شوراها:

نظارت قانونی بر شوراها باعث ارتقا عملکرد شوراها خواهد شد

سرپرست دفتر امور شهری و شوراها تاکید کرد : نظارت قانونی بر مصوبات شوراها با عث تقویت جایگاه شوراهای اسلامی خواهد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

مصطفی صالحی در کار گاه آموزشی وظایف و اختیارات هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی که با حضور " زاهدی "استاندار محترم، "افشار" مدیرکل شوراهای شهری و روستایی وزارت کشور،"فرخ زاد" معاون عمرانی استانداربرگزار گردید ضمن تاکید بر اهمیت نظارت بر شوراها گفت:با نظارت بر کار و مصوبات شوراها نباید بگذاریم این مجموعه دچار انحراف شود و ذهنیت مردم نسبت به آنها مخدوش و بدبین شود.

وی افزود: وظایف و خط مشی شوراها باید برای اعضای شوراها تبیین شود تا این اعضا به جایگاه خطیر خود واقف شوند.

سرپرست دفتر امور شهری با بیان اینکه حفظ و صیانت از حقوق شهروندان بر عهده منتخبین مردم در شوراهاست تاکید کرد: ساز و کار نظارت قانونی بر شوراها باعث اثربخشی و ارتقا عملکرد شوراها خواهد شد.

در پایان مدیرکل شوراهای وزارت کشور به تشریح قانون و مقررات شوراهای اسلامی و هیاتهای حل اختلاف مصوبات شوراها برای مدعوین جلسه پرداختند.