رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
معاون امور هماهنگی عمرانی؛
معاون عمرانی استاندار گفت: تمامی دستگاهها اسناد و مدارک خود برای تخصیص بودجه های عمرانی را تا پایان 31 خرداد به خزانه ارائه نمایند.
معاون عمرانی استاندار خبر داد:
طرح هادی 150 روستا به زودی آماده تحویل خواهد شد
معاون عمرانی استاندار قزوین تاکید کرد:
معاون عمرانی استاندار قزوین تاکید کرد:مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران فعال در حوزه اقامتگاه ها و خانه های بوم گردی ضروری است
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
معاون امور هماهنگی عمرانی؛
معاون عمرانی استاندار گفت: تمامی دستگاهها اسناد و مدارک خود برای تخصیص بودجه های عمرانی را تا پایان 31 خرداد به خزانه ارائه نمایند.
معاون عمرانی استاندار خبر داد:
طرح هادی 150 روستا به زودی آماده تحویل خواهد شد
معاون عمرانی استاندار قزوین تاکید کرد:
معاون عمرانی استاندار قزوین تاکید کرد:مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران فعال در حوزه اقامتگاه ها و خانه های بوم گردی ضروری است
با حضور معاون عمرانی استاندار؛
با حضور معاون عمرانی استاندار؛ آخرین وضعیت زائرسرای کاروان راهیان نورقزوین بررسی شد.
معاون امور هماهنگی عمرانی تاکید کرد:
معاون امور عمرانی استاندار گفت: دفع زباله ها می بایست رعایت اصول انجام شود تا کمترین ضرر به محیط زیست را داشته باشد.
معاون عمرانی استاندار تاکید کرد:
معاون عمرانی استاندار گفت: باید حرفهای مردم را شنید و مطالبات آنها را رسیدگی کرد.
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار گفت: در طراحی المان ها از سازه های سبک استفاده شود.
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار گفت: حمایت از صنایع دستی، زمینه ساز رشد اقتصادی است.
معاون امور عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار گفت: برنامه زمانبندی پروژه های قطار شهری و متروی هشتگرد- قزوین در اسرع وقت اعلام می شود.
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار گفت:توسعه فیبر نوری در مسیر راه آهن رشت و در منطقه کوهین منجر به خدمات رسانی بهتر به مردم خواهد شد .
اشتراک در لیست اخبار واحد ها