رفتن به محتوای اصلی
1
2
3
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار تاکید کرد:برنامه ریزی برای خدمات سفر نباید فقط منحصر به شهر قزوین باشد، بلکه تمام شهرستانها بایدبرنامه ریزی داشته باشند.
با حکم استاندار قزوین؛
با صدور حکمی از سوی استاندار قزوین ، علی فرخ زاد جانشین رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان منصوب شد.
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: به ساختمانهای آموزشی  فاقد استحکام بنا مجوز آموزشی داده نمی شود.
اشتراک در جدیدترین اخبار واحد ها و فرمانداری ها
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار تاکید کرد:برنامه ریزی برای خدمات سفر نباید فقط منحصر به شهر قزوین باشد، بلکه تمام شهرستانها بایدبرنامه ریزی داشته باشند.
با حکم استاندار قزوین؛
با صدور حکمی از سوی استاندار قزوین ، علی فرخ زاد جانشین رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان منصوب شد.
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: به ساختمانهای آموزشی  فاقد استحکام بنا مجوز آموزشی داده نمی شود.
معاون عمرانی استاندار:
دستگاه های خدمات رسان نیز آمادگی کامل داشته باشند
معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد:در هنگام آب گرفتگی و انسداد مسیرها با برف اولویت بازگشایی راه های اصلی است اما از راه های فرعی نیز نباید غافل شویم . 
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار خاطرنشان کرد:در حوزه بافت فرسوده و تاریخی استان باید به تصمیمات واحد و متمرکز و کارآمد برسیم تا مشکلات این بخش را حل کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار تاکید کرد: با احداث کمربندی شرق قزوین هیچونه تغییر کاربری در اراضی مجاور روستای ارنجک نخواهیم داشت.
معاون عمرانی استاندار:
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: مجوز آن دسته از مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی که در سطح استان قزوین صادر شده اما فعالیت اجرایی ندارند، تا پایان سال باطل می‌شود.
معاون عمرانی استاندار قزوین:
ظرفیت گردشگری روستایی مورد توجه باشد
معاون عمرانى استاندار اظهار داشت: ایام نوروز بهترین فرصت برای معرفی قزوین به عنوان مقصد گردشگری است اما برنامه‌های تبلیغاتی و اطلاع رسانی باید از همین روزها آغاز شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار قزوین تاکید کرد: در واگذاری طرحهای عمرانی، از ظرفیت پیماکاران بومی استفاده شود.
معاون عمرانی استاندار:
معاون عمرانی استاندار قزوین تأکید کرد: ساخت فاز دوم زائرسرای زائران نور استان قزوین در خرمشهر نیازمند تسریع است.
اشتراک در لیست اخبار واحد ها