رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های اخذ شده از تعدادی از معادن سنگ لاشه استان

نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های اخذ شده از تعدادی از معادن سنگ لاشه استان

نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های اخذ شده از تعدادی از معادن سنگ لاشه استان .
توضیح اینکه بهره برداری از نتایج آزمایش های انجام شده ، نافی نمونه برداری و انجام آزمایش بر حسب مورد (نظر ناظرین پروژه ها) و بر طبق دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوطه (نشریه 55 ، 101 و سایر منابع مشخصات فنی معتبر از جمله استانداردهای مرتبط موجود ) نمی باشد.