رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

اطلاعیه آزمون عملی استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی

اطلاعیه آزمون عملی استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی

به اطلاع داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت مرحله بررسی مدارک آزمون استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی در سال 1398 می رساند،نتایج بررسی مدارک آنان از روز سه شنبه مورخ 23/07/98 بر روی پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir می باشد.

به اطلاع داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت مرحله بررسی مدارک آزمون استخدام مشاغل پیمانی آتش نشانی در سال 1398 می رساند،نتایج بررسی مدارک آنان از روز سه شنبه مورخ 23/07/98 بر روی پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir می باشد.ضروری است داوطلبان با استفاده از کدملی و کد رهگیری با ورود به قسمت پروفایل خود،از نتیجه بررسی مدارک و وضعیت نهایی خود مطلع گردند. داوطلبان گرامی لازم است پس از مشاهده کارنامه بررسی مدارک ،با توجه به نتیجه ثبت شده در کارنامه اقدامات زیر را انجام دهند:

1. معرفی شدگان برای آزمون عملی آن دسته از داوطلبانی که در بخش وضعیت داوطلب،عبارت ((شما برای آزمون عملی معرفی شده اید))درج گردیده است،لازم است در روز دوشنبه 29/07/98 شخصا با در دست داشتن مدارک شناسایی و دو قطعه عکس 3*4 با مراجعه به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین معرفینامه خود را جهت ارائه به طب کار دریافت نمایند.

2. تکمیل ظرفیت آن دسته از داوطلبانی که در بخش وضعیت داوطلب ،عبارت ((شما درمرحله تکمیل ظرفیت برای طی مرحله بررسی مدارک معرفی  میشوید))درج گردیده است ،لازم است از در روز پنجشنبه شخصا مورخ 02/08/98 با مراجعه به دفتر امور شهری و شوراهای  استانداری قزوین  مدارک خود را جهت بررسی تحویل نمایند. این دسته از داوطلبان با مراجعه به اطلاعیه قبلی مرکز آزمون جهاددانشگاهی در خصوص چند برابر ظرفیت ،از مدارک مورد نیاز جهت بررسی مدارک مطلع شده و در زمان و مکان مقرر،برای بررسی مدارک مراجعه نمایند.در صورت  تایید مدارک این داوطلبان ،بلافاصله به مرحله طب کار و  آزمون عملی معرفی میشوند.

3. زمان برگزاری آزمون عملی در تاریخ 8 الی 9 آبان ماه سالجاری برگزار خواهد شد.

تذکرات مهم:

1. معرفی داوطلب برای آزمون عملی هیچگونه حقی برای برای استخدام فرد ایجاد نمی کند.

2. عدم مراجعه در زمان و مکان مشخص شده به منزله انصراف داوطلب از ادامه فرآیند استخدام تلقی گردیده و داوطلب هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت.

3. عدم مراجعه داوطلبین جهت دریافت معرفینامه طب کار به منزله انصراف تلقی میگردد.