رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

گزارش نظارتی پروژه های عمرانی استانی سال 1392

گزارش نظارتی پروژه های عمرانی استانی سال 1392
7 خرداد, 1394 - 18:55 -- روابط عمومی

گزارش نظارتی پروژه های عمرانی استانی سال 1392

گزارش نظارتی پروژه های عمرانی استانی سال 1392
در سال 1392، اعتبارات عمرانی استانی استان قزوین  با 278 طرح به میزان 1470 میلیارد ریال برای اجرای 1030 پروژه به شش شهرستان قزوین، تاکستان، بوئین زهرا، آبیک، البرز و آوج اختصاص داده شده است.
از مجموع 1030پروژه بازدید شده استان، تعداد 181پروژه (17/6درصد) با وزن مالی 10/3 درصد مطابق با برنامه زمانی تعیین شده پیشرفت کرده اند، باقیمانده معادل 82/4 درصد (849پروژه) با وزن مالی 89/7 درصد بطور میانگین 17/3 درصد از برنامه زمانی عقب مانده اند.
در سال1392، در چارچوب موافقتنامه های مبادله شده، حدود 38/5 درصد از اهداف تعیین شده سالانه استان محقق شده است. پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی این استان، 40/2 درصد  پیش بینی شده بود که در عمل 32/6 درصد پیشرفت حاصل شده است.
تعداد 201 پروژه (19/5 درصد) با اعتبار435/2 میلیارد ریال به پروژه های عمرانی در دست اجرای استان، افزوده شد. بر اساس محاسبات به عمل آمده، از 151 پروژه خاتمه یافتنی، 34 پروژه معادل 22/5 درصد خاتمه یافته و درصد جایگزینی پروژه های جدید بازدید شده به خاتمه یافته 591/2 درصد است.
از مجموع 1470میلیارد ریال اعتبار عمرانی استان، مبلغ 562/5 میلیارد ریال معادل 38/3 درصد تخصیص یافته و 98/4 درصد از اعتبار تخصیصی هزینه گردیده است.

دیدگاه‌ها

El Cialis Es Mejor Que El Viagra Keflex Dental Premed Priligy Generico Ecuador Buy Cheap Levitra Amoxicillin For Pets Without A Prescription Use Of Keflex For Dogs viagra Cialis Generico Costo Cephalexin Result Viagra Online Bestellen Apotheke Levitra Ubers Internet